Dębica - informacje


43.301
mieszkańców Dębicy
20.866
mężczyzn
22.435
kobiet

6.187
w wieku przedprodukcyjnym

26.161
w wieku produkcyjnym

10.953
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

153
zawarto małżeństw

300
urodzeń

443
zgonów

-143
przyrost naturalny
miasto Dębica
dochody

248.232.752
wydatki

249.483.136
struktura wydatków Dębicy

12.126
0,005%
Rolnictwo i łowiectwo

24.084.160
9,654%
Transport i łączność

15.900.599
6,373%
Administracja publiczna

3.613.343
1,448%
Gospodarka mieszkaniowa

613.404
0,246%
Działalność usługowa

9.005
0,004%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.240.619
0,497%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.783.979
0,715%
Obsługa długu publicznego

88.896.032
35,632%
Oświata i wychowanie

1.661.852
0,666%
Ochrona zdrowia

29.478.184
11,816%
Pomoc społeczna

826.270
0,331%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.152.519
0,462%
Edukacyjna opieka wychowawcza

18.116.970
7,262%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.529.142
2,617%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.547.059
6,633%
Kultura fizyczna i sport

39.017.872
15,639%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-21 17:06
REKLAMA
pogoda Dębica
9.9°C
wschód słońca: 06:34
zachód słońca: 17:01
Koronawirus
podkarpackie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Dębicy

kiedy
2024-02-23 19:00
miejsce
Dom Kultury Mors, Dębica, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-02 13:00
miejsce
Dom Kultury Mors, Dębica, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-03 15:00
miejsce
Dom Kultury Mors, Dębica, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-09 19:00
miejsce
Dom Kultury Mors, Dębica, ul....
wstęp biletowany